APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież
Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do
Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do
szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia
ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się
w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego
człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.


2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich
szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę
tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to
heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski,
pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące
chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to
robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji
kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw
tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują
i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał
chroniące je inicjatywy.


3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji.
Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część
protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów,
profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii.
Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do
wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego
człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy,
w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej
sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez
instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.
Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie
stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła
i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom

porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie
od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.


4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię
troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność
wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.


5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój
społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o
ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej
na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku

50 liczba uczestnickówW NASZYM KOŚCIELE,  W JEDNYM NABOŻEŃSTWIE, MOŻE UCZESTNICZYĆ 50 OSÓB. WEDŁUG PRZEPISÓW SANITARNYCH JEDNA OSOBA POWINNA PRZYPADAĆ NA 15 METRÓW KWADRATOWYCH. NALEŻY ZATEM UTRZYMAĆ ODLEGŁOŚĆ  3 METRÓW MIĘDZY SOBĄ. TAKĄ SAMĄ ODLEGŁOŚC NALEŻY UTRZYMAĆ PRZYSTĘPUJĄC DO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE TYCH PRZEPISÓW

 

 

 


 

Niedzielne msze św. o godz. 9.00 i 11.00, odprawiane w naszym kościele, są transmitowane na Facebooku. Należy tylko wpisać Andrzej Maslanka.

> LINK DO PROFILU <

Bankowe konto parafialne: 90 8435 0004 0000 0003 1929 0001

W związku z pytaniami Parafian uprzejmie informujemy, że w Bieruniu...

W związku z pytaniami Parafian uprzejmie informujemy, że w Bieruniu jest nowy notariusz. Mieści się na parterze budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1, obok Komendy Policji (przy ulicy jest szyld).
11. 12. 2020

Zgłaszanie i zapisywanie intencji mszalnych

Zgłaszanie i zapisywanie intencji mszalnych na październik, listopad i grudzień 2021 roku, będzie nie w piątek, ale w sobotę rano, w kancelarii parafialnej.
24. 11. 2020

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY...

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, PapieżFranciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa doPolaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał doszczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do...
30. 10. 2020

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO...

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju. Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. „Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej...
26. 10. 2020

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R....

    ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej...
26. 10. 2020

Probostwo: 43-220 Bojszowy, ul. Szczęsna 4 tel: 322189100


Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 7:00 - 8:00
Wtorek: 7:00 - 8:00
Środa: 16:00 - 17:30
Czwarteknieczynna
Piątek: 7:00 - 8:00
Sobota: nieczynna


Msze Święte:

W niedzielę: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:00
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6:30 | 17:30

Wykonanie strony Adam Bielas