Rada Parafialna

W dniu 18 czerwca 2017 r. w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzcielna w Bojszowach odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

     Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i rozporządzeniem Arcybiskupa Katowickiego.

     Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii  Narodzenia św. Jana Chrzciciela w dekanacie bieruńskim jest następujący:


           A, Członkowie Rady z nominacji proboszcza:

 1. Lucjan Wróbel - kościelny
 2. Robert Koźbiał - organista
 3. Katarzyna Ścierska - katechetka
 4. Zofia Wróbel - przedstawiciel młodzieży
 5. Dorota Wrobel - prezes chóru parafialnego "Jutrzenka"
 6. Zofia Sklorz - zespól charytatywny
 7. Paweł Baron - nadzwyczajny szafarz Eucharystii
 8. Mirosław Moroń - nadzwyczajny szafarz Eucharystii

   B. Członkowie Rady z wyboru Parafian: ( według liczby głosów) 
 9. Dariusz Kocurek
 10. Bernadeta Norek
 11. Leszek Piekorz
 12. Edward Czarnynoga
 13. Kazimierz Broncel
 14. Maria Wróbel
 15. Zbigniew Broncel
 16. Grzegorz Tomala
 17. Piotr Jakubiec
 18. Eugeniusz Rogalski

 

 

Zaprzysiężenie nowych członków Rady Duszpasterskiej odbyło się 26 czerwca 2017 r. 

 

 Zarządzenie wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Katowickiej

Ksiądz Arcybiskup Katowicki zarządza, aby w całej Archidiecezji, w niedzielę 18 czerwca przeprowadzić wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W myśl regulaminu diecezjalnego, podstawowym celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie proboszcza w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborów, miesiąc przed wyborami, tj. od niedzieli 21 maja, należy rozpocząć proces zgłaszania kandydatów, który listę należy zamknąć 4 czerwca.

Idąc za słowami zarządzenie Księdza Arcybiskupa prosimy, aby podawać kandydatury naszych parafian do Rady Duszpasterskiej. Prosimy wypisać imię i| nazwisko kandydata oraz podać nazwę ulicy, gdzie kandydat mieszka. Jedna osoba może podać kilka kandydatów. Kartki z wypisanymi nazwiskami kandydatów można składać w zakrystii, w kancelarii parafialnej lub przesłać na
adres mailowy, który jest na stronie internetowej naszej Parafii. W niedzielę, 11 czerwca nazwiska kandydatów będą podane do wiadomości publicznej, a tydzień później, w niedzielę 18 czerwca, będą przeprowadzone wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej spośród zgłoszonych kandydatów.

Kandydatami na członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Prosimy o odpowiedzialne i czynne włączenie się w proces zgłaszania kandydatów, a później w sam wybór członków Parafialnej Rady
Duszpasterskiej.

 

Bankowe konto parafialne: 90 8435 0004 0000 0003 1929 0001

Probostwo: 43-220 Bojszowy, ul. Szczęsna 4 tel: 322189100


Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 7:00 - 8:00
Wtorek: 7:00 - 8:00
Środa: 16:00 - 17:30
Czwarteknieczynna
Piątek: 7:00 - 8:00
Sobota: nieczynna


Msze Święte:

W niedzielę: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:00
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6:30 | 17:30

Wykonanie strony Adam Bielas